Určenie potrebného chladiaceho výkonu klimatizácie

Pokiaľ poznáte požadovaný výkon klimatizačnej jednotky, môžete prejsť do kategórie PRODUKTY.

Na určenie potrebného chladiaceho výkonu klimatizačného zariadenia je potrebné zadať tieto údaje:

Miestnosť #1

Základné údaje o miestnosti


Orientácia okien na svetové strany a ich plocha


Ľudia a zariadenia v miestnosti

napr. orientačne: TV - 100W, PC - 200W, notebook - 60W, chladnička, rúra, svetlo,...
Potrebný chladiaci výkon: 0,0 kW

Montáž klimatizačnej jednotky